รายงานระดับน้ำ , ปริมาณน้ำ , และสภาพน้ำฝนของ "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์"
ประจำวันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ระดับน้ำ เขื่อนพิมายวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2561
ระดับน้ำหน้าเขื่อน +151.79 ม.รทก เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05 ม.

เขื่อนพิมาย
เปิด 1 บาน สูง 0.30 ม.
Qน้ำผ่าน = 9.10 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 786,240 ลบ.ม./วัน

ปตร.ปากคลอง
เปิด 2 บาน
สูง 0.30 ม.
Q น้ำผ่าน = 2.87 ลบ.ม./วิ
Q รวม= 247,000 ลบ.ม./วัน

ปตร.ลำน้ำเค็ม
เหนือ +152.43
ท้าย +150.85
ปิด 3 บาน สูง 0.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน
ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ลำสะแทด
เหนือ +147.70
ท้าย +146.17
ปิด 2 บาน สูง 0.00 ม.
Q น้ำผ่าน = 0.00 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 0.00 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 มม.

ปตร.ธรรมจักรพัฒนา
เหนือ +141.55
ท้าย +140.10
เปิด 1 บาน สูง 0.50 ม.
Q น้ำผ่าน = 4.20 ลบ.ม./วิ
Q รวม = 362,000 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.0 ม.

 

รวมน้ำผ่าน อ.พิมาย

Qน้ำผ่าน = 9.10 ลบ.ม./วัน
Q รวม= 786,240 ลบ.ม./วัน

ฝนตก 0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน = 0.00 มม.
ฝนสะสมปี61= 832.2 มม.