ebbtcbindex11_0.gif

ebbtcbindex161_0.gif

ebbtcbindex31_0.gif

ebbtcbindex21_0.gif

ebbtcbindex51_0.gif

 ยินดีต้อนรับสู่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์   

 

 

 

 

bullet_pieces.gif

  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

bullet_pieces.gif

  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลา 12 เดือน

 

   (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

 

     1.แบบ WP1                (แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน)

 

     2.แบบ ปย1                 (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)

 

     3.แบบ WP2                (แบบประเมินการควบคุมภายใน)

 

     4.แบบ ปย2                 (รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

 

     5.แบบ WP3                (รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

 

แก้ไข แบบ WP3            (รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

 

     6.แบบติดตาม ปอ3     (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

 

แก้ไข แบบติดตาม ปอ3     (รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

bullet_pieces.gif

  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

bullet_pieces.gif

  รายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 

flower05_pink.gif

  การพัฒนาแหล่งน้ำ

flower05_blue.gif

  การบริหารจัดการน้ำและการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

flower05_pink.gif

  คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน

flower05_blue.gif

  แผนการจัดการความรู้

flower05_pink.gif

  เกี่ยวกับการชลประทาน

 

  

 

  

 

  

 

 

  ที่ตั้งหัวงาน

 

  ลักษณะโครงการ

 

  อาคารหัวงานและอาคารประกอบ

 

  ข้อมูลด้านวิศวกรรม

 

  ข้อมูลอาคารประกอบชลประทานโครงการทุ่งสัมฤทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

disk_red.gif

  พระราชกรณียกิจในหลวง

disk_blue.gif

  พระราชกรณียกิจในหลวง

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

Tel.0-4447-1606  Fax.044-285185  E-mail : pimaiirrdam@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด
พัฒนาโดย ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน